ارتعاشی به صفحه نمایش طراحی مشاهده در قالب پی دی اف